Rizika podnikových procesů 2016

English

Fakulta výrobních technologií a managementu a Fakulta sociálně ekonomická UJEP spolu s Fakultou dopravní ČVUT pořádají:

Rizika podnikových procesů 2016

6. ročník mezinárodní konference


TERMÍN KONÁNÍ

10. 11. 2016

POSLÁNÍ

Chápání rizik v souvislostech s podnikovými aktivitami a v souvislostech s územní tématikou má stále rezervy jak v praxi, tak v teorii. Nabízíme fórum pro odborníky z praxe a akademické pracovníky, které má přispět ke vzájemné výměně názorů a sdílení zkušeností na dvou platformách – v podnikových procesech a ve veřejné správě.

CÍL

Shrnutí současného poznání, výměna praktických zkušeností a navázání spolupráce při řízení a vypořádání rizik s cílem zvyšovat bezpečnost a konkurenceschopnost.

TÉMATA KONFERENCE

  • Identifikace, analýza, hodnocení, řízení a vypořádání rizik
  • Možné scénáře dopadů selhání technologických a organizačních procesů
  • Systémy řízení rizik v praxi
  • Příklady aplikace řízení rizik
  • Řízení rizik zacílené na zvyšování bezpečnosti
  • Řízení rizik zacílené na zachování a zvyšování konkurenceschopnosti
  • Opatření vedoucí k eliminaci či omezení rizik

ZAMĚŘENÍ

  • Podnikové procesy
  • Doprava
  • Veřejná správa

JEDNACÍ JAZYKY

Čeština, Slovenština, Angličtina

PŘÍSPĚVKY

Vědecké příspěvky
Postery

 

Místo konání

FD ČVUT
Vzdělávací středisko s ubytováním „Zámecká Sýpka“
Nároží 6
405 01 Děčín I

50°46'43.398-N, 14°12'47.241-E
http://zamecka-sypka.cz/

Pozvánka ke stažení