English

Úvodem

UNIVERZITA J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM FAKULTA VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU

ČESKÁ SPOLEČNOST STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE

A

DALŠÍ PRACOVIŠTĚ STROJÍRENSKÉ TECHNOLOGIE A OBRÁBĚNÍ ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL

ORGANIZUJÍ

V RÁMCI PROJEKTU FINANCOVANÉHO PROSTŘEDKY EVROPSKÉHO SOCIÁLNÍHO FONDU A STÁTNÍHO ROZPOČTU ČESKÉ REPUBLIKY: „INOVACE STUDIJNÍCH PROGRAMŮ NA FAKULTĚ VÝROBNÍCH TECHNOLOGIÍ A MANAGEMENTU“Čtvrtá mezinárodní konference Nové poznatky v technologiích a technologické informace je pořádána Katedrou technologií a materiálového inženýrství Fakulty výrobních technologií a managementu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem společně s ostatními pracovišti strojírenské technologie českých a zahraničních univerzit.
Důvodem pořádání konference je to, že nové poznatky jednotlivých technologií a přenos informací o těchto poznatcích jsou v současné době velmi důležitou oblastí rozvoje výroby. Dalším důvodem je aktualizace poznatků pracovníků výrobní sféry, diskuze o nejnovějších trendech a směrech vývoje, o soustavě technologických informací a toku těchto informací z výzkumných pracovišť do výroby.


Témata jednání konference

Jednání konference se zaměřuje na nejnovější poznatky v oblasti strojírenských technologií – obrábění, tváření, slévání, svařování, montáže a projektování, a v oblasti vzniku a přenosu technologických informací. Předpokládá se prezentace výzkumu pracovišť strojírenské technologie a jednotlivá vystoupení by měla být zaměřena zejména na uvedené oblasti:
• Obrábění, obráběcí stroje, nástroje, měření a analýza jakosti povrchu, integrita povrchu
• Ekologické aspekty obrábění, progresivní metody obrábění
• Nekonvenční technologie
• Počítačová podpora strojírenské výroby
• Monitorování a řízení procesů
• Moderní řízení a organizace výroby, optimalizace a ekonomika výroby
• Metrologie a řízení jakosti
• Technologické informace

Informaení e-mailInformační e-mailVytisknoutVytisknout
 

Místo konání

FD ČVUT
Vzdělávací středisko s ubytováním „Zámecká Sýpka“
Nároží 6
405 01 Děčín I

50°46'43.398-N, 14°12'47.241-E
http://zamecka-sypka.cz/

Pozvánka ke stažení